Dodany: 2010-07-20 11:48:56

Kiedy władze w polskim rządzie objęła partia SLD, zapowiadano zmiany w służbie zdrowia. Sojusz Lewicy Demokratycznej obiecywał zlikwidowanie Kas Chorych. 23 stycznia 2003 roku uchwalono dekret o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, ustawa weszła w życie 1 kwietnia tego samego roku.

 

Było to diametralna zamiana w polskim systemie zdrowotnym. Wszystkie 17 Kas Chorych przekształcano w jedną jednostkę – Narodowy Fundusz Zdrowia. Powołano instytucję Centralną oraz 16 ośrodków regionalnych (zgodnie z liczbą województw). NFZ miał zapewnić równy dostęp do pomocy medycznej wszystkim obywatelom, a przede wszystkim usprawnić system finansowania świadczeń zdrowotnych.

Jednak w styczniu 2004 Trybunał Konstytucyjny wydał oświadczenie o niezgodności z Konstytucją dużej części ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zarzucano twórcą rozporządzenia braku konsekwencji w przepisach oraz brak określania przysługiwaniach praw. Trybunał kwestionował też możliwość równego dostępu do świadczeń medycznych oraz uniemożliwienie kontroli parlamentu mad budżetem. W tej sytuacji Sejm musiał uchwalić nową ustawę. Nowy dekret wszedł w życie 27 sierpnia 2004 roku.

Dodaj nowy komentarz do artykułu Historia NFZ
Nick: